Trung Quốc: Phát hiện hàng trăm Tượng Phật cổ

27/03/2012 11:59 Ngọc Huyền (Theo Sina)
(GDVN) - Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã có một phát hiện quan trọng về các bức tượng Phật cổ.
Trong thời gian lễ hội mùa xuân năm 2012, một nhóm các nhà khảo cổ học Trung Quốc của Viện Khoa học Trung Quốc và Viện Di sản văn hóa Hà Bắc đã phát hiện ra một hố với số lượng lớn các bức tượng Phật tại làng Beiwu, phía bắc tỉnh Hà Nam.

Số lượng lớn các bức tượng Phật đã được phát hiện tại làng Beiwu, phía bắc thành phố Ye, tỉnh Hà Nam.

Hố này là một trong những phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất ở Trung Quốc hiện đại kể từ khi được thành lập vào năm 1949. 

Những hiện vật này có thể có từ năm 534 tới 577 sau Công nguyên.

Trong số các bức tượng Phật được khai quật, các nhà khảo cổ học đã đánh số 2.895 hiện vật và còn hàng ngàn mảnh vỡ khác chưa được kiểm kê.

Một trong các bức tượng được khai quật.

Các bức tượng Phật, chủ yếu được làm bằng đá cẩm thạch trắng và đá xanh, có thể bắt đầu có từ năm 534 tới 577 sau Công nguyên.

2.895 hiện vật đã được đánh số.

Hàng ngàn mảnh vỡ vẫn chưa được đánh số.


Ngọc Huyền (Theo Sina)