Trung Quốc phóng thành công máy bay không người lái

19/04/2012 13:09 Hồng Thủy (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ngày 16/4 quân khu Lan Châu, Trung Quốc lần đầu tiên phóng thành công máy bay không người lái mới được biên chế làm nhiệm vụ quan trắc, đo đạc địa đồ. Chiếc máy bay này được phóng lên tại một khu vực thuộc chân núi Hạ Lan, nó đã bay liên tục trong vòng 4h. Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái vào biên chế hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trắc địa hình, định vị mục tiêu và bảo đảm khẩn cấp thông tin, số liệu cho các chiến dịch quân sự.
Máy bay không người lái rời bệ phóng
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra lần cuối trước khi máy bay cất cánh
Nhân viên kỹ thuật đo đạc thông số thời tiết khí tượng trước khi cho máy bay hạ cánh
Khi hạ cánh, máy bay không người lái tự động bung dù
Hồng Thủy (theo Tân Hoa Xã)