Trung Quốc trang bị chiến xa thế hệ mới cho trung đoàn "Quả đấm thép"

09/06/2012 08:03 Hồng Thủy (nguồn SINA)
(GDVN) - Một trung đoàn được mệnh danh "Quả đấm thép" thuộc một sư đoàn quân chủ lực quân đội Trung Quốc vừa được biên chế 6 chiếc chiến xa bánh hơi thế hệ mới có khả năng phá chướng ngại vật, vượt hào, lội nước. Ngay sau khi nhận được biên chế số chiến xa này, trung đoàn mệnh danh "Quả đấm thép" đã triển khai ngay hoạt động huấn luyện bắn đạn thật cơ động đường trường, phát huy tối đa tính năng tác dụng của trang bị mới. Lực lượng tham gia huấn luyện bắn đạn thật thực hiện các bài tập chiến thuật trong điều kiện thao trường hoàn toàn lạ nhằm nâng cao năng lực tác chiến cho đơn vị này.
Chiến xa bánh hơi thế hệ mới vừa được trang bị đã bắt đầu nhả đạn
Hỏa lực chiến xa
Trung đoàn được mệnh danh là "Quả đấm thép" của quân đội Trung Quốc
Ra quân huấn luyện, sử dụng trang bị khí tài mới ngay khi tiếp nhận
Chiến xa bánh hơi thế hệ mới
Kiểm tra, lắp đặt trang bị
Lực lượng trung đoàn "Quả đấm thép" Trung Quốc biểu dương sức mạnh
Cơ động huấn luyện đường trường
Nhận nhiệm vụ
Ra quân huấn luyện
Huấn luyện trên địa bàn thao trường hoàn toàn lạ
Hồng Thủy (nguồn SINA)