Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng thu chi sai cả trăm triệu đồng

02/05/2019 06:19 Lại Cường
(GDVN) - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng đã và đang phải thu lại hàng trăm triệu đồng thu chi sai.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng đã xuất hiện hình thức giáo dục bằng cách áp dụng hình thức phạt tiền cho các hành vi phạm lỗi của học sinh.

Sau phản ánh, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Giám đốc phụ trách khối Giáo dục thường xuyên của Trung tâm cho biết việc thu, chi và hình thức giáo dục bằng tiền phạt đối với học sinh của trung tâm đã chấm dứt.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp dục nhận được đợn phản ánh của bạn đọc về việc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng bị tố thu, chi sai hàng trăm triệu đồng.

Giáo dục học sinh bằng cách thu tiền phạt đang được áp dụng ngay giữa Thủ đô

Theo đó, cả ông Lê Hồng Hải – Giám đốc và bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm đều đã bị công dân có đơn tố cáo, sau đó, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã thụ lý và giải quyết tố cáo, xác minh nội dung tố cáo đối với cả hai vị này.

Theo kết luận số 1629/KL-UBND ngày 28/11/2018, Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  - Giáo dục thường xuyên đã để Đoàn Thanh niên sử dụng con dấu cũ từ khi sáp nhập trung tâm (tháng 11/2016) và để cấp dưới lạm thu Quỹ đoàn Thanh niên sai quy định.

Mức thu lên đến 300.000 đồng/1 học sinh/năm tổng số tiền thu lên đến 79.275.000 đồng và đã chi số tiền lên đến 68.389.000 đồng.

Việc thu tiền này đã được cơ quan chức năng chỉ ra là không đúng quy định tại Quy chế hoạt động trong công tác đoàn và phòng trào thanh niên khối thanh niên trường học.

Đặc biệt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng đã để cho Ban Phụ huynh học sinh tổ chức thực hiện chu chi và quản lý Quỹ đoàn Thanh niên. Việc này hoàn toàn không đúng quy định.

Không chỉ thu quỹ Đoàn sai quy định, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng còn có việc thu chi không đúng quy định liên quan đến hàng loạt quỹ khác nhau.

Các văn bản kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm và bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: LC)

Theo kết luận số 1629/KL-UBND số tiền quỹ khuyến học, quỹ phụ huynh học sinh chủ yếu được chi trực tiếp cho cán bộ giáo viên, nhân viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Trong đó, kết luận cũng chỉ ra, ông Lê Hồng Hải với trách nhiệm là Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên chưa kịp thời thống nhất, kiểm tra, phối hợp với ban phụ huynh học sinh trong việc quyết định sử dụng kinh phí hoạt động của ban phụ huynh học sinh. Ông Hải chưa thực hiện hết trách nhiệm theo Thông tư 55/2011/TT-BGĐT.

Bên cạnh kết luận  số 1629/KL-UBND, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cũng có văn bản số 1630/KL – UBND về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Hồng Hải – Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận và bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng.

Theo kết luận số 1630/KL – UBND bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó giám đốc Trung tâm chỉ đạo thu phạt học sinh vi phạm kỷ luật bằng hình thức thu tiền học năm học 2017 – 2018.

Việc này trái ngược với trả lời của bà Tuyết với báo Điện tử Giáo dục Việt Nam khi bà Tuyết cho rằng bà không chỉ đạo thu tiền này mà việc này đã được thực hiện từ các năm học trước đó.

Việc thu tiền này chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện.

Trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo số 1629/KL- UBND, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã ra văn bản số 249/UBND – TTr về việc đôn đốc tổ chức thực hiện sau Kết luận nội dung tố cáo.

Theo đó Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng yêu cầu Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết đơn thư và điều hành các hoạt động tại trung tâm này.

Yêu cầu Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thu hồi số tiền 202.604.000 đồng (Quỹ phụ huynh học sinh, quỹ Khuyến học) và số tiền 68.389.000 đồng (quỹ Đoàn Thanh niên) đã tổ chức ký nhận từ Ban Phụ huynh học sinh trả lại cho Ban phụ huynh học sinh.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: HG)

Theo văn bản, việc tổ chức thực hiện phải được báo cáo kết quả trước ngày 4/4/2019.

Tuy nhiên, ngày 24/4, khi phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam làm việc với bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Giám đốc Trung tâm thì việc này vẫn chưa được thực hiện.

Theo lý giải của bà Tuyết, do văn bản của Quận bà Tuyết không nhận được, bà Tuyết chỉ nhận được văn bản số 20/CV-TT ngày 4/4/2019 của ông Lê Hồng Hải đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả cho Giám đốc Trung tâm trước ngày 04/5/2019.

Để xảy ra nhiều sai sót trong chỉ đạo, giải quyết đơn tố cáo, thu chi ngoài quy định của nhà nước nhưng cả ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác điều hành các hoạt động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận.

Còn bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong thực hiện trức trách nhiệm vụ tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Quận.

Lại Cường