Từ 1-10, không nhận hồ sơ trình Chính phủ thiếu file điện tử

11/09/2012 05:30
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1-10-2012, Văn phòng Chính phủ không tiếp nhận và xử lý những hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc nhưng không đính kèm file điện tử.

Trong đó, hồ sơ giấy để trình xử lý, trường hợp đơn giản nhất chỉ bao gồm một tài liệu chính (công văn/tờ trình), trường hợp phức tạp hơn thì ngoài tài liệu chính còn có các tài liệu kèm theo để bổ sung và thuyết minh cho nội dung cần trình. Hồ sơ điện tử để trình xử lý cũng phải đầy đủ các tài liệu như hồ sơ giấy.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương từ ngày 15-12-2011 gửi hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị giải quyết công việc đều phải đính kèm file điện tử. Tuy nhiên, đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc.

PL/Pháp luật TPHCM