Từ 1/6 ngành ngành bảo hiểm xã hội thực hiện văn bản điện tử thay văn bản giấy

15/06/2018 06:00 Ngọc Hân
(GDVN) - Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, toàn Ngành thực hiện văn bản điện tử thay thế toàn bộ văn bản giấy bắt đầu từ ngày 1/6/2018 đối với một số danh mục văn bản.

Ngày 16/4, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Hệ thống quản lý văn bản điều hành; triển khai nghiên cứu ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong phát triển và đổi mới Ngành bảo hiểm xã hội. Cùng dự hội nghị có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 4755/bảo hiểm xã hội-KHĐT ngày 15/1/2016 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển và hoàn thiện các cấu phần của dự án phần mềm quản lý văn bản điều hành. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo Ngành tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; chỉ đạo các đơn vị và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm và triển khai từng mảng công việc chuyên môn.

Tính đến hết tháng 3/2018, toàn bộ các văn bản thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành đã được số hóa để chuyển cho các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; kèm theo văn bản giấy được gửi sau 2 ngày, từng bước chuyển dần xử lý văn bản giấy sang văn bản điện tử.

Thứ trưởng, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh chủ trì hội nghị.

Từ ngày 1/6/2017 đến nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và phát hành 42.393 văn bản, trong đó có 34.278 văn bản đến và 8.115 văn bản đi. Đồng thời, thực hiện phân công nhiệm vụ cho công chức viên chức chịu trách nhiệm quản lý Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, thực hiện một số văn bản phát hành sử dụng chữ ký số chuyên dùng như: Giấy mời, Thông báo, Giấy triệu tập… Về cơ bản, những kiến nghị của các đơn vị trực thuộc Ngành đã được đơn vị phát triển phần mềm hiệu chỉnh, khắc phục kịp thời.

Để triển khai hiệu quả hơn nữa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trong thời gian tới, Văn phòng bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục tham mưu trình lãnh đạo Ngành ban hành quyết định đưa phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào sử dụng; ban hành quy định tạm thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Đồng thời, phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ xử lý vướng mắc cho các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, kiến nghị giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai phần mềm; xử lý các văn bản đi, đến; quản lý, theo dõi công việc của đơn vị. Đặc biệt, Trung tâm công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan cài đặt, hướng dẫn sử dụng, kịp thời cập nhật chức danh trên chữ ký số phục vụ cho công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục cung cấp chữ ký số cho cán bộ cấp Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp huyện. Các đơn vị phát triển phần mềm tiếp tục hoàn thiện, xử lý các tồn tại, vướng mắc của phần mềm. Tiếp tục tập huấn, hướng dẫn các cá nhân, đơn vị sử dụng chữ ký số, xử lý, soạn thảo, trình ký, phát hành văn bản điện tử.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng trao đổi về sự cần thiết và một số giải pháp ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong phát triển chính phủ điện tử Ngành bảo hiểm xã hội như xây dựng robot tự động trả lời hỏi đáp của người dân, đơn vị sử dụng lao động; xây dựng hệ thống robot phục vụ cải cách hành chính; thiết kế các hệ thống robot sử dụng trí tuệ nhân tạo (Al), phân tích dữ liệu lớn (Bigdata) phục vụ cho các hoạt động của ngành, đặc biệt là hỗ trợ cho việc giám định bảo hiểm y tế, công tác thanh tra, kiểm tra... 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc và đơn vị tư vấn Công ty Tecapro phân tích những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong quá trình triển khai hệ thống văn bản điều hành, cũng như đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nghiêm túc quán triệt nhiệm vụ, đưa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào sử dụng hiệu quả.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn Ngành thực hiện văn bản điện tử (thay thế toàn bộ văn bản giấy) bắt đầu từ ngày 1/6/2018 đối với một số danh mục văn bản do Văn phòng bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định; nghiên cứu rút ngắn thời gian xử lý văn bản chỉ còn từ 2-5 ngày; tiếp tục tăng cường đào tạo tập huấn sử dụng chữ ký số;

Phân cấp rõ quyền và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ, đảm bảo minh bạch thông tin và bảo mật thông tin. Đồng thời, Trung tâm công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan sớm nghiên cứu đề án ứng dụng cách mạng 4.0 trong phát triển và đổi mới ngành bảo hiểm xã hội...

Ngọc Hân