Tuyển dụng hơn 40 vị trí tại các chi nhánh VietinBank

18/10/2017 10:19 Hội đồng tuyển dụng VietinBank
(GDVN) - VietinBank có nhu cầu tuyển dụng hơn 40 chỉ tiêu các vị trí nghiệp vụ tại 12 chi nhánh trên toàn hệ thống trong đợt tuyển dụng tháng 10 năm 2017.

Đáp ứng yêu cầu phát triển, VietinBank có nhu cầu tuyển dụng hơn 40 chỉ tiêu các vị trí nghiệp vụ tại 12 chi nhánh trên toàn hệ thống trong đợt tuyển dụng tháng 10 năm 2017.

Thời gian nhận hồ sơ được gia hạn đến hết ngày 31/10/2017.

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Số lượng: Hơn 40 chỉ tiêu tại 12 chi nhánh trên toàn hệ thống.

- Nghiệp vụ: Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp; Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp; Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp FDI; Tín dụng bán lẻ và Giao dịch viên.

- Chi tiết chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng của tất cả các chi nhánh mời xem chi tiết tại đây (http://tuyendung.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/tin-noi-bat/Tuyen-dung-le-can-bo-Chi-nhanh-tren-toan-he-thong-thuoc-dot-thang-10-2017-TDCN_T10-2017--20171016113431.html).

Phỏng vấn các ứng viên thi tuyển vào VietinBank

II. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ ngày 17/10 đến hết ngày 31/10/2017.

2. Hình thức nhận hồ sơ:

Ứng viên chỉ lựa chọn duy nhất 1 trong 2 hình thức sau (khuyến khích các ứng viên ứng tuyển trực tuyến):    

+ Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính của Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng.

+ Ứng viên ứng tuyển trực tuyến thông qua Chương trình Quản lý tuyển dụng của VietinBank.

Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank bằng cách truy cập trang http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.

Hội đồng tuyển dụng VietinBank