Tuyển sinh vào lớp 10, thí sinh được đăng ký tối đa bao nhiêu nguyện vọng?

15/04/2018 06:06 Thùy Linh
(GDVN) - Đối với các trường trung học phổ thông công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi học sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập cùng khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào lớp chuyên của các trường: Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Sơn Tây và Trung học phổ thông Chu Văn An.
 
Ngoài ra, học sinh cũng có thể đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi học sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập cùng khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào lớp chuyên (Ảnh minh họa đăng trên giaoduc.net.vn)

Đặc biệt, đối với các trường trung học phổ thông công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính.

Theo đó, thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 trường trung học phổ thông ở cùng một khu vực tuyển sinh nơi học sinh hoặc bố (mẹ) học sinh có Hộ khẩu thường trú.

Tuy nhiên, những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú... được phép đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện: Nguyện vọng vào 2 trường trung học phổ thông công lập phải ở trong cùng một khu vực tuyển sinh.
 
Học sinh có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh (theo mẫu do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cung cấp), trong đơn nêu rõ lý do đổi và được Thủ trưởng cơ sở giáo dục xác nhận.

Thùy Linh