Video: Bài hát "Không có đồng chí Kim Jong-un, chúng tôi sẽ chết"

17/01/2014 14:07 Hồng Thủy
(GDVN) - Bài hát bắt đầu với những ca từ ca ngợi: "Tình cảm thân thiết của Người lưu truyền trong nhân gian", "Chúng tôi tin tưởng Người với đạo đức như bầu trời...
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.

Tờ Sina Trung Quốc ngày 17/1 đưa tin, gần đây Bắc Triều Tiên vừa phát hành một bài hát mới ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bài hát được thu âm với giọng nữ cao.

Hiện nay tại Bắc Triều Tiên những người dân bất luận đang làm trong các công trường hay các nông trang đều đang phải nỗ lực tập hát bài này. Lời bài hát có đoạn: "Không có Người chúng tôi sẽ chết, đồng chí Kim Jong-un. Không có Người, chúng tôi sẽ chết".

Bài hát bắt đầu với những ca từ ca ngợi: "Tình cảm thân thiết của Người lưu truyền trong nhân gian", "Chúng tôi tin tưởng Người với đạo đức như bầu trời cao rộng"...


Hồng Thủy