Video: Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người khuyết tật

09/11/2013 11:29 Bình An (Nguồn VTC 14)
(GDVN) - "Đó chính là quyền vô cùng chính đáng, hết sức nhạy cảm, hết sức riêng tư, hết sức con người. Và điều đó mới thể hiện tình nhân văn của xã hội chúng ta hiện nay. Đó là chúng ta quan tâm đến con người với tất cả những kía cạnh", bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện cộng đồng Ánh Sáng cho biết.

Trong một nghiên cứu mới đây của viện sức khỏe cộng đồng ánh sáng, có đến ngần 5% những người khuyết tật có quan hệ tình dục là những người chưa lập gia đình. Trong đó có 3 trường hợp đã là mẹ đơn thân. Điều đó chứng tỏ nhu cầu được chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục là nhu cầu chính đáng của họ.

Bình An (Nguồn VTC 14)