Video: Công tác đảm bảo chống rét cho bộ đội Việt Nam

27/01/2013 10:47 Theo QĐND
(GDVN) - Công tác đảm bảo chống rét cho bộ đội Việt Nam.
Theo QĐND