Cảnh trình diễn khả năng võ thuật của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội Hàn Quốc.

Được biết, đặc nhiệm quân đội Hàn Quốc lấy Taekwondo - môn võ truyền thống của nước này làm nền tảng huấn luyện.

Bình Nguyên