Video giới thiệu về lực lượng Cảnh sát Việt Nam

29/11/2011 17:06 Youtube/Sairagon
(GDVN) - Video giới thiệu về lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam trong các hoạt động diễu binh, tập luyện chống khủng bố.
Youtube/Sairagon