Video hiếm về súng phóng lựu tự động ARGB của Liên Xô

02/01/2013 10:42 Lê Dũng
(GDVN) - Súng phóng lựu tự động cỡ đạn 30 mm ARGB là một trong số loạt vũ khí bộ binh (gồm súng trường, AB,AVB; súng máy KPB - với 60 % chi tiết và nguyên lý giống súng trường AK) được nhà thiết kế Liên Xô A.F. Baryshev chế tạo ra vào năm 1969.
Súng phóng lựu ARGB do A.F. Baryshev chế tạo.
Súng phóng lựu ARGB.

Dưới đây là đoạn video tư liệu hiếm về hoạt động cũng như cơ cấu máy của súng phóng lựu ARGB do A.F. Baryshev chế tạo:
Lê Dũng