Video: Mô hình tăng chiến Leopard 2A3 RC rầm rú, bắn pháo như thật

10/05/2011 02:37
(GDVN) - Mô hình một chiếc xe tăng Leopard 2A3 RC của Đức trông như thật. Cũng nhả khói, bắn pháo, gầm rú như một chiếc tăng chiến thực thụ.

(GDVN) - Mô hình một chiếc xe tăng Leopard 2A3 RC của Đức trông như thật. Cũng nhả khói, bắn pháo, gầm rú như một chiếc tăng chiến thực thụ. 


Bình Nguyên
(theo Youtube)