Video:"Nhà ngoại cảm" tự phong... điều khiển Thần thổ địa tìm mộ

26/07/2012 12:27 Hoàng Lâm
(GDVN) -Chỉ trong hai ngày khảo nghiệm "nhà ngoại cảm" tự phong này đã lộ hết tài năng "ngoại cảm" trong việc tìm mộ thất lạc.

Rất tự tin tự phong cho mình chức danh “Tướng quân”, L.C.Đ phán hùng hồn rằng mình được "trên" cho làm việc ở "Thượng thiên".

Chưa dừng lại ở đó, L.C.Đ còn tiếp tục khẳng định trước mặt rất nhiều người về khả năng điều khiển, sai khiến được "Quan thần linh thổ địa" ở mọi vùng khắp cả nước Việt Nam để chỉ dẫn tìm mộ và có thể nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát giúp trừ tà ma...

"Anh đã mời vong nào là vong ấy về. Kể cả Quan Thần linh thổ địa nhé, ở đâu cũng mời được, cả ở khắp đất nước Việt Nam này luôn”, L.C.Đ nhấn mạnh về “tài năng” của mình.

"Nhà ngoại cảm" L.C.Đ còn rất tự tin nộp đơn xin được khảo nghiệm tại 3 cơ quan: Liên hiệp khoa học UIA, Viện Hình sự -Bộ công an, Trung tâm bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống.

>>BẤM XEM VIDEO CUỘC KHẢO NGHIỆM BI HÀI NHÀ NGOẠI CẢM TỰ PHONG "BẠN THÂN" VỚI LONG VƯƠNG, THỔ ĐỊA


L.C.Đ một mặt nói rằng mới “hành nghề” nhưng sẵn sàng tuyên bố ngay sau đó rằng cứ "Quan thần linh" lên chỉ mộ là chính xác 100%"…

Hoàng Lâm