Video: Tên lửa phòng không của Việt Nam bắn mục tiêu địch

05/12/2011 13:53 Theo VTV/VNE
(GDVN) - Bộ đội phòng không sẽ luôn cảnh giác, SSCĐ cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không…
Theo VTV/VNE