Video: Tiết lộ cảnh phút cuối, lúc đại tá Gaddafi vẫn còn sống

21/10/2011 06:43 Lê Mai (theo Tele)
(GDVN) - Đại tá Gaddafi đã rất sốc trong cơn hỗn loạn, có lẽ ông không hình dung được một kết cục tồi tệ lại đến với mình nhanh, thê thảm như vậy.
Lê Mai (theo Tele)