Hình ảnh thực hành bắn đạn thật của binh sỹ Trung đoàn bộ binh số 155 của quân đội Mỹ  đóng ở căn cứ huấn luyện liên hợp Shelby, bang Mississippi trong đó sử dụng hỏa lực chống tăng vác vai hạng nhẹ AT4.

AT4 là hỏa lực chống tăng hạng nhẹ cỡ đạn 84 mm, bắn phát một. Đây là vũ khí do công ty Saab Bofors Dynamics của Thụy Điển nghiên cứu, chế tạo.

Uy lực của súng chống tăng AT4
Bình Nguyên