Video: Xem thiết bị khắc tinh của mìn bộ binh hoạt động

20/11/2011 20:36 Lê Dũng
(GDVN) - M58 MICLIC là tên viết tắt của một loại phương tiện phá mìn chuyên nghiệp cực kỳ hữu dụng của lục quân Mỹ. M58 MICLIC được sử dụng để phá bom mìn cài của đối phương để dọn đường cho xe tăng, thiết giáp và lính bộ binh cơ động trên đường hành tiến. M58 MICLIC sử dụng một quả tên lửa Mk22 kéo theo dây kích nổ. M58 MICLIC có thể kích nổ toàn bộ mìn trong 100 mét chiều dài và 8 mét chiều rộng. Loại mìn sẽ bị quyét sạch thường là mìn xung hoặc mìn áp lực (đè nổ, căng trùng nổ…).
Lê Dũng