Việt Nam cần tích cực tham gia hoạch định luật chơi chung toàn cầu

05/03/2015 08:57 Hồng Thủy
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tích cực tham gia việc hoạch định luật chơi chung cùng với cộng đồng quốc tế. Điều này là vì lợi ích..
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ảnh: Straits Times.

Tờ Asia One của Singapore ngày 4/3 đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tích cực tham gia việc hoạch định luật chơi chung cùng với cộng đồng quốc tế. Điều này là vì lợi ích trước mắt cũng như dài hạn của đất nước.

Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế tại Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tìm kiếm phương pháp chính xác cho hội nhập toàn cầu về chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước, thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi tăng tốc đàm phán các hiệp định tự do thương mại (FTA) và khai thác tốt hơn các FTA đã ký kết. Trong khi đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, Việt Nam cần tăng cường đoàn kết dân tộc, phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ, giúp đỡ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Ông cũng kêu gọi ủy ban thúc đẩy sự chủ động tham gia của Việt Nam với các điều ước quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Trong năm 2014, Việt Nam đã đạt được những thành công về đối ngoại trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học và giáo dục cũng như các mối quan hệ văn hóa - xã hội.

Về mặt chính trị Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể tại các diễn đàn quốc tế, có trách nhiệm tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại thế giới và các diễn đàn hợp tác kinh tế đa phương, tích cực tham gia thúc đẩy hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Nét nổi bật trong năm là các cuộc đàm phán tăng tốc một số FTA. Việt Nam đã ký tuyên bố chung về việc hoàn tất đàm phán FTA với Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan, Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc.

Tiến bộ tích cực cũng đã đạt được trong đàm phán các hiệp định khác, bao gồm cả hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Các đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp hội Thương mại tự do châu Á (EFTA), Thủ tướng cho biết.

Tập trung vào chiến lược ngoại giao đa phương đến năm 2020 đã được thông qua, Bộ Ngoại giao đã đề xuất một số giải pháp bao gồm tổ chức các sự kiện đa phương quy mô lớn, và tăng cường kết nối cộng đồng ASEAN với vai trò trung tâm khu vực.

Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ chuẩn bị báo cáo định rõ nhiệm vụ của từng bộ ngành, cơ quan, và Bộ Ngoại giao sẽ chuẩn bị dự thảo Chỉ thị về Hội nhập quốc tế phù hợp với các nghị quyết liên quan của Đảng. 

Hồng Thủy