Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia

22/11/2012 05:59 Mai Thu
(GDVN) - Latvia là một quốc gia có lịch sử lâu đời tại châu Âu. Ngày 18/11/1918, nền cộng hòa của Latvia chính thức được thành lập. Năm 1940, Latvia sát nhập vào Liên Xô. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ và Latvia lại trở thành một quốc gia độc lập. Trước đó, khi còn là 1 thành viên của Liên Xô, quân đội nước này cũng được trang bị các phương tiện, vũ khí chủ yếu do LX sản xuất. Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại bảo tàng không quân ở Riga, Latvia - nơi vẫn đang lưu giữ nhiều loại máy bay do LX chế tạo.
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Vũ khí Liên Xô trong bảo tàng không quân Latvia ở Riga
Mai Thu