Xem biệt kích Na Uy diễn tập

23/02/2012 14:08 Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Một số hình ảnh về đội biệt kích của quân đội Na Uy trong cuộc diễn tập gần đây ở khu vực Gratangsfjorden.
Lê Mai (theo Mil)