Xem lính pháo Afghanistan - Mỹ nã đạn thật

18/10/2012 15:52 Lê Dũng (theo US Army)
(GDVN) - Ngày 13/10/2012 vừa qua các binh sỹ thuộc tiểu đoàn bộ binh số 1, Quân đoàn lục quân số 203 của quân đội Afghanistan và các đồng nghiệp đến từ Khẩu đội A, tiểu đoàn 3, Trung đoàn pháo chiến trường số 320 , Lữ đoàn chiến đấu số 3 của quân đội Mỹ đã có cuộc tập trận bắn đạn thật trong đó có sử dụng các loại bích kích pháo D-30 122mm (do Nga sản xuất) và M777 (do Mỹ sản xuất).
Bích kích pháo D-30 122mm do Nga sản xuất hiện đang được biên chế trong các đơn vị pháo của Lục quân Afghanistan.
Bích kích pháo M777 - trang bị của pháo binh, lục quân Mỹ.
Bích kích pháo M777 - trang bị của pháo binh, lục quân Mỹ.
Bích kích pháo D-30 122mm do Nga sản xuất hiện đang được biên chế trong các đơn vị pháo của Lục quân Afghanistan.
Bích kích pháo D-30 122mm do Nga sản xuất hiện đang được biên chế trong các đơn vị pháo của Lục quân Afghanistan.
Bích kích pháo D-30 122mm do Nga sản xuất hiện đang được biên chế trong các đơn vị pháo của Lục quân Afghanistan.
Bích kích pháo D-30 122mm do Nga sản xuất hiện đang được biên chế trong các đơn vị pháo của Lục quân Afghanistan.
Bích kích pháo M777 - trang bị của pháo binh, lục quân Mỹ.
Bích kích pháo M777 - trang bị của pháo binh, lục quân Mỹ.
Bích kích pháo D-30 122mm do Nga sản xuất hiện đang được biên chế trong các đơn vị pháo của Lục quân Afghanistan.
Bích kích pháo M777 - trang bị của pháo binh, lục quân Mỹ.
Bích kích pháo M777 - trang bị của pháo binh, lục quân Mỹ.
Lê Dũng (theo US Army)