Xem lính Pháp - Ả Rập Saudi tập trận chung "Tiger 2"

28/10/2012 11:44 Lê Mai (theo FA,Mps)
(GDVN) - Các đơn vị không quân, bộ binh của quân đội Pháp và lực lượng của quân đội Ả Rập Saudi vừa tiến hành một cuộc tập trận chung mang tên Tiger 2. Đây là cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng vũ trang của Pháp và Ả Rập Saudi. Dưới đây là những hình ảnh ghi lại các hoạt động diễn tập nằm trong khuôn khổ Tiger 2 (diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012).
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Hoạt động tập trận Tiger 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/10/2012
Lê Mai (theo FA,Mps)