Xem lính sinh viên luyện bắn súng, đi điều lệnh đội ngũ

16/02/2012 06:25 Ngọc Khánh
(GDVN) - Những nội dung luyện tập thuộc bộ môn Giáo dục quốc phòng giúp sinh viên trưởng thành hơn và thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc.
Trước khi ra thao trường, các học viên phải tập hợp đội hình, điểm danh, kiểm tra trang phục...
...sau đó di chuyển theo hàng ngũ trật tự.
Không chỉ phải tìm hiểu kiến thức về các loại vũ khí...
...những chiến sĩ phải luyện tập bắn súng.
Học viên học cách di chuyển nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động.
Mục tiêu ở phía trước, sẵn sàng tiến lên!
Nội dung học đội hình, đội ngũ rèn luyện tác phong nghiêm trang, kỷ luật.
Cách vác súng cũng thể hiện nét oai phong, hùng dũng khi bước đi.
Tất cả nghe rõ hiệu lệnh...
...bước đều bước!
Những giờ phút tập luyện tại thao trường ngày hôm nay sẽ bồi đắp thêm tinh thần chiến đấu quả cảm, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng.
Ngọc Khánh