Xem lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok

25/12/2012 13:59 Mai Thu
(GDVN) - Cuối tuần vừa qua, một đơn vị thuộc lực lượng lục quân của Hải quân Nga (lính thủy đánh bộ) đóng ở khu vực cảng Vladivostok đã tiến hành hoạt động huấn luyện thực hành bắn súng bộ binh theo chương trình huấn luyện đã được Bộ tổng tham mưu quân đội Nga xây dựng. Buổi huấn luyện diễn ra an toàn, đa phần các binh sỹ đã hoàn thành các bài bắn liên quan đến thể loại bắn súng trường tấn công và trung liên yểm trợ hỏa lực.
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Lính thủy đánh bộ Nga thực hành bắn súng bộ binh ở Vladivostok
Mai Thu