Xem lữ đoàn mạnh nhất của Lục quân Hà Lan tập trận

29/04/2012 16:55 Lê Mai (theo Mil, AFP, AP,Daan Brinkman)
(GDVN) - Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 11 - một trong những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Hà Lan vừa tiến hành một cuộc tập trận quân sự mang tên Exercise Falcon Prepare vào hôm 25/4/2012 vừa qua. Dưới đây là một số hình ảnh về Lữ đoàn 11 tại khu vực diễn tập ở Grave en Heumen.
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Exercise Falcon Prepare 2012 - >> Xem toàn mục, những thông tin mới nhất
Lê Mai (theo Mil, AFP, AP,Daan Brinkman)