Xem những hình ảnh diễn tập đạn thật của Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 18 .

07/12/2011 16:36 Xuân Quyết (tổng hợp)
(GDVN) - Trong năm 2011, các đơn vị quân đội của Nga thường xuyên có các hoạt động thao diễn với những tình huống sát với thực tế chiến đấu. Nhằm mục đích tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến, của các lực lượng, mặt khác để đào tạo, huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho binh lính Nga. Sau đây ta xem những hình ảnh đẹp nhất trong buổi diễn tập của Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 18 của Nga

Xuân Quyết (tổng hợp)