Xử lý Đảng viên phải nghiêm khắc và công khai

25/01/2016 11:52 Theo TTXVN
(GDVN) - Nhiều đại biểu dự Đại hội Đảng XII nhận định, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là yếu tố quyết định đưa đất nước tiến lên.

Bên lề Đại hội, các đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội), Đặng Quốc Vinh (Hà Tĩnh), Phạm Thiện Nghĩa (Đồng Tháp) đã nói rõ hơn về những nội dung quan trọng trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Đánh giá Báo cáo chính trị trình Đại hội XII đã được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, nhưng theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội), cần tiếp tục làm rõ ba vấn đề.

Thứ nhất là cơ sở để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là một đất nước nông nghiệp, cần xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải được tiến hành trên cơ sở nền nông nghiệp tiên tiến và có sức cạnh tranh cao.

Đại biểu phân tích, bản thân nông nghiệp là một thị trường và nó sẽ giúp cho đất nước bảo đảm được an ninh lương thực. Trên thực tế, chính nông nghiệp trong thời gian qua đã khẳng định là nơi cung cấp nguồn vốn để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Vấn đề là hiện nay khả năng, tiềm lực công nghiệp của đất nước còn đang rất hạn chế, nên việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở nền nông nghiệp cần được ghi rất rõ vào văn kiện.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu đoàn Hà Nội. ảnh: ANTV.

Thứ hai là việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững và thực tế cho thấy năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và những vấn đề đặt ra hiện nay xuất phát từ vấn đề con người và xây dung, phát triển nguồn nhân lực.

Do vậy, các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực phải cụ thể, mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm cao hơn cũng như sự đầu tư nhiều hơn.

Thứ ba, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ song hành cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Muốn vậy, chúng ta cần đưa ra các giải pháp liên quan đến việc kiểm tra, giám sát đảng viên.

Đặc biệt là đối với các đảng viên sai phạm cần xử lý nghiêm khắc hơn, công khai trong nhân dân, để nhân dân kiểm soát việc xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Tướng Thước nhắn nhủ tới Trung ương và 4 lãnh đạo cao nhất của đất nước

Đại biểu Đặng Quốc Vinh (Hà Tĩnh) cho biết đang kỳ vọng Đại hội XII sẽ là một khởi đầu cho công cuộc đổi mới (lần II) của Đảng.

Cái chốt của chúng ta là chìa khóa của dân chủ, nhưng phải dân chủ tập trung, chứ không phải dân chủ cực đoan; không được lợi dụng dân chủ và càng không được dân chủ hình thức.

Cùng với đó, phải kiểm soát quyền lực và vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Đại biểu cho biết rất tâm đắc với ba nội dung: Dân chủ, kiểm soát quyền lực và vững bước đi lên trên con đường đổi mới.

Làm được điều này thì Đại hội XII sẽ rất thành công và mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc ta, đất nước ta, Đảng ta - đại biểu nhấn mạnh.

Theo đại biểu, trong Báo cáo trình Đại hội lần này, Đảng ta đánh giá rất thẳng thắn về những thành công, đồng thời nói rõ khuyết điểm và các mục tiêu phát triển để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

"Tôi cho rằng đây là một sự đánh giá rất thẳng thắn của Đảng, sự thể hiện rất nghiêm túc và đáng mừng", Đại biểu Vinh nói.

Đại biểu thấy rất mừng vì Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, đây là việc dũng cảm của Đảng.

Đại biểu Nguyễn Minh Hùng (Hải Dương) đánh giá, những ý kiến góp ý từ cơ sở đã được Trung ương tiếp thu một cách đầy đủ và mang tầm khái quát cao.

Theo đại biểu, việc triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước nhà.

Theo TTXVN