Xử lý ô tô biển ngoại giao sử dụng sai mục đích

30/06/2011 00:27
Bộ Tài chính đề xuất phương án về xử lý xe ôtô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam sử dụng không đúng mục đích từ năm 1988 đến nay.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 7896/BTC-TCHQ về việc xin ý kiến tham gia nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tạm nhập khẩu, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ôtô, xe 2,3 bánh gắn máy phục vụ nhu cầu công tác, sinh hoạt của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện các Tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam và Tờ Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định nói trên.

{iarelatednews articleid='5849,3759,3616'}

Theo dự thảo Quyết định, Bộ Tài chính đề xuất phương án về xử lý xe ôtô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam sử dụng không đúng mục đích từ năm 1988 đến nay.

Cụ thể, đối tượng thực hiện thủ tục chuyển nhượng, kê khai, nộp thuế là tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe nhập khẩu từ năm 1988 tới nay của các đối tượng ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng kê khai nộp thuế sẽ phải tiến hành kê khai và nộp thuế theo đúng quy định. Thời điểm kê khai là trong phạm vi 90 ngày kể từ ngày Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm kê khai, trong đó không phân biệt xe ôtô nhập khẩu ban đầu là xe mới hay xe đã qua sử dụng, áp dụng theo mức thuế suất của xe ôtô mới tại thời điểm kê khai, tính thuế, nộp thuế. Trị giá tính thuế từ 5-90% được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của xe ôtô tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu đến thời điểm kê khai tính thuế.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định của Thủ tướng có hiệu lực thi hành, nếu người mua xe đến cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nhượng, kê khai, nộp thuế thì không bị xử phạt về hành vi tự ý sử dụng xe không đúng mục đích.

Trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành mà người mua xe không thực hiện thủ tục chuyển nhượng, kê khai, nộp thuế, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phát hiện, thông báo kịp thời và chuyển giao hồ sơ, tang vật, phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tịch thu xe đối với các trường hợp xe ôtô đã tạm nhập khẩu miễn thuế nhưng chuyển nhượng trái quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo (Vietnam+)