Ý nghĩa thông tin trong mã số thẻ Bảo hiểm Y tế

19/07/2019 21:13 Tùng Dương
(GDVN) - Trong tháng 5 cả nước có khoảng 15,4 triệu lượt người khám chữa bệnh. Tính chung 5 tháng đầu năm 2019 có 72,561 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Từ năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay đổi cấu trúc trong mã số trên thẻ Bảo hiểm Y tế theo hướng đồng bộ với số sổ Bảo hiểm xã hội.

Trong mã số thể hiện: Nhóm đối tượng, địa chỉ và quyền lợi khám chữa bệnh của từng người tham gia.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 28/5/2019 trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của ngành có: Tổng cộng 68,57 triệu lượt khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế với số tiền đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán là 37.688,65 tỷ đồng.

Cụ thể: 62,41 triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú với số tiền đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán là 14.786,35 tỷ đồng.

6,16 triệu lượt khám chữa bệnh nội trú với số tiền đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán là 22.902,3 tỷ đồng, cụ thể gồm: 1.839 lượt khám chữa bệnh nội trú, chi phí từ 200-500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú.

97 lượt khám chữa bệnh nội trú, chi phí trên 500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú, trong đó có 12 bệnh nhân chi phí cho Bảo hiểm y tế trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị.

Nếu tính chung 5 tháng đầu năm 2019, ước toàn ngành đã giải quyết 47.969 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 346.972 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.132.086 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng 5/2019, ước cả nước có khoảng 15,4 triệu lượt người khám chữa bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tính chung 5 tháng đầu năm 2019 có 72,561 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

(Infographic) Ý nghĩa thông tin trong mã số thẻ Bảo hiểm Y tế . Ảnh đồ họa: Tùng Dương.

Tùng Dương