Yêu cầu chấn chỉnh tình trạng gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính

27/12/2018 06:13 Nhật Minh
(GDVN) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương kiểm tra, xem xét nội dung báo chí nêu về việc lãnh đạo và công chức tư pháp - hộ tịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cố tình gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử.

Gần đây báo Dân trí, Lao động phản ánh về việc lãnh đạo và công chức tư pháp - hộ tịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cố tình gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương kiểm tra, xem xét nội dung báo chí nêu về việc lãnh đạo và công chức tư pháp - hộ tịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cố tình gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chấn chỉnh ngay tình trạng lãnh đạo, công chức trên địa bàn tỉnh cố tình gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có); có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 14/1/2019.

Nhật Minh