Yêu cầu xử lý kỷ luật một lãnh đạo Bộ Y tế

06/01/2012 06:51
Đó là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) vừa phát đi tối qua (5-1).
Theo đó, trong hai ngày 4 và 5-1, tại Hà Nội, UBKTTƯ đã họp kỳ thứ chín, xem xét kết luận tố cáo đối với một đảng viên là lãnh đạo Bộ Y tế, thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Sau khi xem xét, UBKTTƯ kết luận vị này có vi phạm, yêu cầu các tổ chức đảng thực hiện quy trình xử lý kỷ luật.
Tại kỳ họp này, UBKTTƯ cũng xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên tổng giám đốc, quyền chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). UBKTTƯ biểu quyết đề nghị không thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy VRG; quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với nguyên tổng giám đốc, quyền chủ tịch Hội đồng thành viên VRG, đồng thời đề nghị xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức khiển trách.
Theo TTXVN