Tuyên truyền để hiểu đúng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

25/04/2017 19:00
Lê An-Thanh Hằng
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2016, định hướng năm 2017.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội về tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2016 và định hướng năm 2017.

Tham dự hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Phạm Lương Sơn, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội như: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)...

Tuyên truyền để hiểu đúng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội về tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2016 và định hướng năm 2017 - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Kết quả tích cực

Trong năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền với 12 bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam... và đã cùng với các đơn vị trên tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền đạt được hiệu quả cao. 

Cụ thể như đã tổ chức được 166 hội nghị đối thoại, tư vấn; 205 hội nghị tập huấn, tọa đàm; 12 hội thi, game show... phù hợp với từng nhóm đối tượng và thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phạm vi tuyên truyền được triển khai rộng khắp tại các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, đã đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tới tận cơ sở xã, phường, tổ chức, doanh nghiệp.

Tại các địa phương, các bộ, ban, ngành đã phối hợp với bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan triển khai tuyên truyền tới từng nhóm đối tượng, đảm bảo đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, như: Tuyên truyền về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Tuyên truyền để hiểu đúng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ảnh 2

Phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Vai trò của các cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, bảo hiểm y tế hộ gia đình; vấn đề tăng giá dịch vụ y tế; mục đích, ý nghĩa của việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế...

Trong năm 2016, đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức được 9 hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế cho cán bộ chuyên trách thuộc Sở Y tế và một số bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện của 63 tỉnh/thành phố; tổ chức 2 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức 15 cuộc đối thoại, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho gần 4.000 cán bộ, nông dân và đại diện cấp ủy, chính quyền tại 4 tỉnh: Lai Châu, Hòa Bình, Vĩnh Long, Đồng Tháp. 

Qua đó giúp các Sở Y tế và bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh cập nhật, bổ sung các kiến thức về truyền thông bảo hiểm y tế, có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế tới đội ngũ cán bộ y tế và bệnh nhân...

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, tư vấn, đối thoại, tọa đàm về chủ đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế..., giải đáp kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội như: Mức đóng, mức hưởng và các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất...

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện các hoạt động tuyên truyền hướng đến nhóm đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Các hình thức tuyên truyền trực tiếp hướng về cơ sở đã giúp người lao động, cán bộ công đoàn nắm vững các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Vai trò của công đoàn trong việc tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như công tác khởi kiện chủ sử dụng lao động trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời, giúp người lao động hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tuyên truyền để hiểu đúng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ảnh 3
Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. 
Từ đó, nâng cao sự hiểu biết về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giới chủ sử dụng lao động; giúp tăng tính tuân thủ pháp luật, góp phần hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến với người dân, chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên cũng đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành như: Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... và đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền

Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội về tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2016 và định hướng công tác tuyên truyền năm 2017, đại diện một số đơn vị đã có những đóng góp thiết thực, tâm huyết về những mặt được, mặt chưa được và kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tuyên truyền những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, giải thích để người lao động chấm dứt tình trạng bằng mọi giá “chạy” hồ sơ để đủ điều kiện hưởng lương hưu trước thời điểm 1/1/2018; tuyên truyền để người lao động, người dân hiểu việc tham gia Bảo hiểm xã hội có lợi hơn so với việc dùng số tiền đó để gửi tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Ngành cũng tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và nghiệp vụ; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ông Hoàng Quang Phòng- Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng: “Hiện nay, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn còn xảy ra, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Do vậy, ngành bảo hiểm xã hội và các ban, ngành liên quan cần có những biện pháp tuyên truyền hiệu quả và chế tài xử lý nghiêm để hạn chế tình trạng này…”.

Ông Phan Văn Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cũng chia sẻ: “Trong năm 2017, Bộ Y tế sẽ tiếp tục xây dựng chiến lược phối hợp với các bộ, ban, ngành, đặc biệt với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền đến nhóm đối tượng là công chức viên chức đang công tác tại các bệnh viện. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của những người tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện đúng các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”…

Thay mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Phó Tổng Giám đốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, trong đó xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện những mục tiêu đó.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là tính ưu việt, tầm quan trọng của chính sách cũng như quy định về mức đóng, mức hưởng, phương thức, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh kịp thời các mặt hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội, từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của Ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở, trong đó tập trung vào việc tổ chức các hội nghị đối thoại, tư vấn về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng; trang bị kiến thức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lê An-Thanh Hằng