DS bạn đọc ủng hộ Quỹ TLVN tuần 1+2 tháng 6/2012

DS bạn đọc ủng hộ Quỹ TLVN tuần 1+2 tháng 6/2012
(GDVN) – Tổng số tiền bạn đọc gửi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Tấm lòng Việt Nam của Báo trong tháng 6/2012 là 53 triệu đồng. Trong đó, có 35 triệu đồng đã được trao tặng trực tiếp tới một số hoàn cảnh khó khăn của Lớp học Hy vọng.