Tranh dự thi của Diệu Linh, lớp 2B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:349)

Bài dự thi

BBT

(GDVN) -Tranh dự thi của Diệu Linh, lớp 2B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:349)

Trẻ em trên toàn thế giới được sống bình đẳng
BBT
Từ khóa :
Diệu linh , thí sinh , ước mơ
Tranh dự thi của Diệu Linh, lớp 2B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:349)
Chủ đề : Bài dự thi vẽ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác