Ấu trùng (7): Đã đánh... hơi lại còn vui thái quá!

Clip hài

M.M st

(GDVN) - Xem ra sự cố vô tình... đánh hơi của ấu trùng vàng không tai hại bằng sự vui sướng thái quá của ấu trùng đỏ.

M.M st
Từ khóa :
Ấu trùng (7): Đã đánh... hơi lại còn vui thái quá!
Chủ đề : Ấu trùng - Larva
Tin khác