Kết quả khảo sát lớp 12 ở Hà Nội: Môn Ngoại ngữ có tỷ lệ dưới 3,5 điểm cao nhất

24/04/2024 18:19
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Môn học Ngoại ngữ có tổng số 85.334 học sinh tham gia làm khảo sát thì có 26.523 học sinh có điểm dưới 3,5 điểm, chiếm tỷ lệ 31,08%.

Nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã nhận được thống kê kết quả kiểm tra khảo sát lớp 12 năm học 2023-2024 do Phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo) Hà Nội gửi trong nhóm chung các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố.

Theo bảng tổng hợp cho thấy, trong đợt khảo sát lớp 12 vừa qua tại Thành phố Hà Nội, tỷ lệ học sinh có điểm dưới 3,5 điểm ở môn Ngoại ngữ là cao nhất. Cụ thể, môn học này có tổng số 85.334 học sinh tham gia làm khảo sát thì có đến 26.523 học sinh có điểm dưới 3,5 điểm, chiếm tỷ lệ 31,08%.

Ở môn Lịch sử, tổng số có 72.763 học sinh tham dự khảo sát thì có 10.816 học sinh có mức điểm dưới 3,5 điểm, chiếm tỷ lệ 14,86%.

Tiếp đó là môn Hóa học. Tổng số 26.456 học sinh tham dự khảo sát thì có 3.220 học sinh có điểm dưới mức 3,5 điểm, chiếm tỷ lệ 12,17%.

Cùng với đó ở môn Sinh học có tổng số 26.456 học sinh tham dự khảo sát với 2.998 học sinh điểm dưới mức 3,5 điểm, chiếm tỷ lệ 11,33%.

Ngược lại, một số môn như Giáo dục công dân, tỷ lệ học sinh có mức dưới 3,5 điểm rất ít khi chỉ chiếm 0.34%. Môn Địa lý có tỷ lệ này 2,2% và môn Khoa học xã hội là 2,97%.

Còn với mức trên 8 điểm, môn Giáo dục công dân có 27.291/ 60.395 học sinh tham gia dự khảo sát đạt mức điểm này, chiếm tỷ lệ 45,19%.

Tỷ lệ học sinh có mức điểm trên 8 ở môn Toán là 25,68%, có 25.951/ 101.043 học sinh tham dự khảo sát đạt điểm trên mức 8 điểm.

Tiếp theo đó là môn Vật lý có 3.158/ 26.456 học sinh tham dự khảo sát đạt mức trên 8 điểm, chiếm tỷ lệ 11,94%. Môn Hóa học có 3.160/ 26.456 học sinh tham dự khảo sát đạt mức trên 8 điểm, chiếm tỷ lệ 11,94%.

Theo bảng thống kê, một số môn học có tỷ lệ học sinh đạt được mức điểm trên 8 khá thấp.

Đơn cử như môn Khoa học tự nhiên tỷ lệ này chỉ chiếm 1,12%. Bên cạnh đó, môn Sinh học chỉ có tỷ lệ 1,05% và môn Địa Lý chỉ có tỷ lệ là 3%.

Còn đối với mức điểm trung bình từ 5 đến dưới 6,5 điểm ghi nhận có tỷ học học sinh cao ở môn Địa lý với 33.338/ 72.763 học sinh đạt mức điểm này, chiếm tỷ lệ 45,82%.

Tiếp đó, môn Khoa học xã hội có 31.384/ 72.763 học sinh tham dự khảo sát đạt mức từ 5 đến dưới 6,5 điểm, chiếm tỷ lệ 43,13%.

Ngoài ra, môn Khoa học tự nhiên cũng có 11.519/ 26.456 học sinh tham dự khảo sát đạt mức từ 5 đến dưới 6,5 điểm, chiếm tỷ lệ 43,54%.

Môn Sinh học có 8.790/ 26.456 học sinh tham dự đạt mức từ 5 đến dưới 6,5 điểm, chiếm tỷ lệ 33,22%.

Screenshot 2024-04-24 154530.jpg
Biểu đồ thống kê kết quả đợt khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2023 - 2024. Ảnh chụp màn hình bảng thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Kế hoạch số 413/KH-SGDĐT về kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh lớp 11, 12 năm học 2023 - 2024.

Trong đó, học sinh lớp 12 trung học phổ thông kiểm tra, khảo sát 4 bài, trong đó có 3 bài bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một bài tự chọn Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân).

Học viên lớp 12 học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kiểm tra, khảo sát 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc là Ngữ văn, Toán và một bài tự chọn Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử và Địa lí).

Hình thức kiểm tra, khảo sát được văn bản này nêu rõ: Môn Ngữ văn kiểm tra, khảo sát theo hình thức tự luận; Các môn còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Riêng đối với các môn Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế chủ động giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra, khảo sát; bảo đảm khách quan, phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung kiểm tra, khảo sát: Thuộc Chương trình giáo dục phổ thông tính đến thời điểm được kiểm tra.

Cũng theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mục đích kiểm tra, khảo sát là nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập.

Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh lớp 12 làm quen với Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xác định đúng định hướng, tập trung tốt cho việc ôn tập thi tốt nghiệp.

Giúp cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên rà soát, đánh giá chất lượng học sinh; có biện pháp kịp thời điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy và học, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng các yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ kết quả kiểm tra, khảo sát giúp Hiệu trưởng các trường tổ chức tốt việc ôn thi tốt nghiệp lớp 12, tiếp tục nâng cao chất lượng kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Qua đó, Sở này yêu cầu: Nội dung kiểm tra, khảo sát cần bám sát yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Bảo đảm tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan

Đồng thời, vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học sinh; Không sử dụng điểm kiểm tra, khảo sát trong đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

Trung Dũng