QĐND, CAND thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Giáo dục Quốc phòng

Theo báo Quân Đội Nhân Dân

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị: Sáng tạo, hiệu quả, thiết thực

Hôm qua 4/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban Quân ủy Trung ương (QUTW) và Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam; đại biểu Tổng cục VII (Bộ Công an); đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện một số đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được lựa chọn báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Gắn thực hiện Chỉ thị với các phong trào, cuộc vận động lớn

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Thay mặt Đảng ủy CATW, Trung tướng Bùi Quang Bền đã trình bày báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trong CAND.

Báo cáo nhấn mạnh, CAND đã đạt được một số kết quả tích cực, như: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay; quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc hội nghị

Ngoài ra, CAND đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên.

Cùng đó, nhiều phong trào đã được tổ chức trong lực lượng CAND, nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy CATW tổ chức gắn kết chặt chẽ với kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, trong đó chú trọng kiểm tra kết quả thực hiện các chuyên đề công tác lớn.

Trung tướng Bùi Quang Bền cũng khẳng định, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nhiều cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo sâu sát, đạt kết quả tích cực.

Theo đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, để việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong CAND đạt kết quả khả quan hơn nữa, trong thời gian tới, Đảng ủy CATW sẽ chỉ đạo toàn lực lượng đẩy mạnh thực hiện học tập theo Bác đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Hơn một năm thực hiện Chỉ thị, tiết kiệm gần 250 tỉ đồng

Thay mặt TCCT-Cơ quan Thường trực của QUTW, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm TCCT trình bày báo cáo kết quả một năm triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quân đội và phương hướng năm 2012.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nhằm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Trong hai năm (2011, 2012), toàn quân đã phát hành 5000 cuốn tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức giảng dạy 3 chuyên đề bổ trợ về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các đối tượng học viên đào tạo tại Học viện Chính trị và các nhà trường quân đội.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, chất lượng huấn luyện SSCĐ của các đơn vị không ngừng được nâng lên (trong ảnh: huấn luyện SSCĐ tại Trung đoàn 280, Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ)

Quân đội cũng tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp.


Toàn quân cũng đã có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị.
 
Qua một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, chất lượng các tổ chức, nhất là xây dựng đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD có nhiều chuyển biển tiến bộ; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, huấn luyện SSCĐ được nâng lên;

 các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đảo, biên giới đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy trong toàn quân có nhiều chuyển biến tiến bộ; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được nhân rộng, cụ thể năm 2011 và 3 tháng đầu năm 2012, toàn quân tiết kiệm được gần 250 tỉ đồng.

Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cũng được quân đội chú trọng, với việc Thường vụ QUTW và TCCT đã chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các đợt kiểm tra CTĐ, CTCT và phúc tra đơn vị VMTD…

Nhiều điển hình cần nhân rộng

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) đã lựa chọn nội dung “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” làm chủ đề để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

“Sở dĩ lựa chọn nội dung này, bởi Viettel là doanh nghiệp quân đội thực hiện chức năng “đội quân lao động sản xuất”, nên cần làm tốt việc tiết kiệm tiền, tài sản, thời gian lao động và tài nguyên; thêm nữa, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có lợi nhuận cao, muốn vậy phải tiết kiệm tối đa các chi phí”, Thiếu tướng Dương Văn Tính, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Viettel phát biểu tại hội nghị.

Để giải quyết “bài toán” thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Viettel đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến, ý tưởng, cải tiến kỹ thuật. Qua đó, năm 2011 có 3.437 ý tưởng, 417 sáng kiến được đăng ký, giá trị làm lợi 350 tỉ đồng. Qúy I năm 2012, có 1.229 ý tưởng, 125 sáng kiến được đăng ký, làm lợi 60 tỉ đồng.

Ngoài ra, Viettel còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý tài chính, tài sản, nhân lực, điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, qua đó tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực, thời gian, chi phí vận chuyển, vận hành, khai thác.

Trong đầu tư, tối ưu hạ tầng mạng lưới, Viettel đã tiết kiệm, chống lãng phí thông qua thực hiện tốt việc đấu thầu, mua sắm lựa chọn được giá tốt, hàng hóa chất lượng cao.

“Trong năm 2011, đối với các gói thầu Tập đoàn thực hiện, tỉ lệ tiết kiệm sau đàm phán hợp đồng so với giá trúng thầu ban đầu đạt 15%, tương đương 449,6 tỉ đồng”, Thiếu tướng Dương Văn Tính cho biết.

Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng 4 (Cục Cảnh sát điều ta tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an), thay mặt đơn vị, báo cáo trước hội nghị kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian qua.

Phòng 4 đã lựa chọn nội dung học tập chuẩn mực đạo đức “Kiên quyết, khôn khéo” mà Bác dạy lực lượng CAND. Nhờ việc vận dụng linh hoạt chuẩn mực đạo đức nói trên, bằng sự cứng rắn, kiên quyết, song mềm dẻo, khôn khéo trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nên từ năm 2011 đến hết Qúy 1-2012, đơn vị đã đấu tranh triệt phá hơn 200 chuyên án, thu 305 bánh hê-rô-in và 2,1 triệu viên ma túy tổng hợp.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, còn có các tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị như Tổng cục VII (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Đường bộ-Đường Sắt (Tổng cục VII, Bộ Công an)…Các tham luận đều đã nêu bật những cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực đối với mỗi cơ quan, đơn vị; đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: "Quân đội và Công an phải tiêu biểu, đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 03"

“Tiêu biểu, đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 03”

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của QUTW và Đảng ủy CATW trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã kịp thời có chỉ thị, kế hoạch cụ thể, sát với thực tiễn nhiệm vụ của từng lực lượng, để thực hiện Chỉ thị 03, bảo đảm không bị gián đoạn; việc thực hiện Chỉ thị của cả hai lực lượng đều đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Ngoài ra, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều được các cơ quan, đơn vị của hai lực lượng bổ sung vào chương trình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); 8 nội dung của Chỉ thị đều được thực hiện hiệu quả, thiết thực, thông qua nhiều biện pháp hay, nhiều cách làm sáng tạo ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Sau khi thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của hai lực lượng trong thực hiện Chỉ thị 03, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nêu lên một số định hướng để quân đội và CAND tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03, đó là: cấp ủy đảng các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục việc thực hiện Chỉ thị 03 ở cơ quan, đơn vị mình; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức,


cá nhân trong thực hiện Chỉ thị, mà trước hết là phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ trì; gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng lực lượng; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ trong tổ chức đảng đến các tổ chức quần chúng; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho các cơ quan, đơn vị; phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị.

Trước khi bế mạc hội nghị, Thượng tướng, Chủ nhiệm TCCT Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải nỗ lực hơn nữa, để xứng đáng là những lực lượng tiêu biểu, đi đầu trong tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 
Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Từ khóa :
chỉ thị , đạo đức , Công An Nhân Dân , tấm gương , Bộ Chính Trị , Hồ Chí Minh , Viettel , Ngô Xuân Lịch
QĐND, CAND thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác