Bác Hồ dạy làm báo

Bác Hồ dạy làm báo
(GDVN) - Lời Bác dạy nhẹ nhàng mà thấm thía, là nhà báo phải biết ngoại ngữ, càng nhiều càng tốt, để không ngừng trau dồi vốn kiến thức, mài sắc ngòi bút của mình.

Tỉnh táo kiểm điểm để không bị bỏ rơi!

Tỉnh táo kiểm điểm để không bị bỏ rơi!
(GDVN) - "Không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế, ta sẽ bị bỏ rơi...".