Được quan tâm

Quân đội nhân dân Việt Nam qua ống kính của phóng viên AFP

Giáo dục Quốc phòng

Quân Cơ (Ảnh AFP)

(GDVN) - Những hình ảnh tư liệu về Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP.

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP

Quân Cơ (Ảnh AFP)
Từ khóa :
quân đội nhân dân việt nam , hãng thông tấn , afp
Quân đội nhân dân Việt Nam qua ống kính của phóng viên AFP
Chủ đề : Lục Quân Việt Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác