Xem tên lửa, pháo cao xạ bảo vệ không phận Hà Nội dịp Tết

Giáo dục Quốc phòng

Theo Infonet

Để bảo đảm cho nhân dân đón Xuân, vui Tết bình an, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân đã quán triệt và xác định trách nhiệm cho 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện chỉ thị sẵn sàng chiến đấu.

Huấn luyện, triển khai sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn Tên lửa 236, Sư đoàn 361.

Huấn luyện, triển khai sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn Tên lửa 236, Sư đoàn 361.

Huấn luyện, triển khai sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn Tên lửa 236, Sư đoàn 361.

Huấn luyện, triển khai sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn Tên lửa 236, Sư đoàn 361.

Huấn luyện, triển khai sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn Tên lửa 236, Sư đoàn 361.

Chiến sĩ tiêu đồ ở sở chỉ huy Sư đoàn 361 theo dõi, quản lý tốt các tốp mục tiêu.

Chiến sĩ tiêu đồ ở sở chỉ huy Sư đoàn 361 theo dõi, quản lý tốt các tốp mục tiêu.

Tiểu đoàn pháo tự hành đa nòng ZCY- 23 ly huấn luyện, triển khai sẵn sàng chiến đấu.

Pháo cao xạ Trung đoàn 218 triển khai sẵn sàng chiến đấu và Huấn luyện pháo thủ số 5, bảo quản đạn ở Trung đoàn PPK 280.

Bảo quản khí tài ở Tiểu đoàn 5.

Triển khai cơ động khí tài chuẩn bị sẵn sàng tác chiến

Đoàn 64 huấn luyện làm chủ khí tài mới, tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S - 300PMU

Phút giải lao trên thao trường.

Ra đa Trung đoàn 293 quản lý, ngày đêm quan sát bầu trời phát hiện mục tiêu từ xa.

Theo Infonet
Từ khóa :
quân đội việt nam , giáo dục quốc phòng , phòng không không quân , bảo vệ hà nội.
Xem tên lửa, pháo cao xạ bảo vệ không phận Hà Nội dịp Tết
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác