Cải cách hành chính, môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Năm 2016, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng được 9 bậc nhưng vẫn còn ở thứ hạng thấp khi xếp thứ 82/190 nước và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý là nhiều tiêu chí xếp hạng rất thấp (nộp thuế đứng thứ 167, giải quyết mất khả năng thanh toán xếp thứ 125, khởi nghiệp xếp thứ 121).

Những con số này cho thấy mục tiêu cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng cho biết, kết quả nói trên cho thấy những nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh đã đem lại kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, mục tiêu cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức, nhiều tiêu chí xếp hạng còn thấp, như: Khởi sự kinh doanh (xếp thứ 121), Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội (xếp thứ 167), Giải quyết phá sản doanh nghiệp (xếp thứ 125)…

Thời gian qua, thông qua việc trình Quốc hội ban hành nhiều đạo luật quan trọng, như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư…; đồng thời, ban hành, tổ chức thực hiện nhiều Nghị quyết quan trọng, Chính phủ đã tạo khung khổ pháp lý cơ bản đồng bộ cho người dân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Cải cách hành chính, môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức. ảnh: TTXVN.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện, đưa các chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống cũng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo.

Tới đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết liệt triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, nghị quyết đã đề ra, trong đó có một số giải pháp như:

Rà soát, ban hành đồng bộ các quy định về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là các nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành…

Đẩy mạnh cải cách quy định thủ tục hành chính, bảo đảm các quy định thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp.

Hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, điều chỉnh, sửa đổi theo hướng phân định rõ chức năng quản lý nhà nước, không bỏ sót hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả; tiếp tục gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Chính phủ điện tử với cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm cắt giảm thời gian, chi phí hành chính và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công khai, minh bạch các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp cũng như quá trình xử lý, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước;

Tổ chức đối thoại công khai định kỳ với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí, thiết lập đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến để nắm bắt, tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nhân rộng mô hình Tổ công tác của Chính phủ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

Quyết tâm đổi mới sáng tạo

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, với quyết tâm đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, coi doanh nghiệp, doanh nhân là một trong những chủ thể quan trọng, là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, gắn liền với thông điệp của Thủ tướng Chính phủ: “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu như Nghị quyết đã đề ra, Chính phủ đã chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ như: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;

Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Năm 2016, Chính phủ đã tập trung vào công tác xây dựng thể chế, đặc biệt là các cơ chế chính sách nhằm tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ ít nhất 2 lần/năm tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhà đầu tư, doanh nghiệp để nhận diện vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn;

Thiết lập và công khai đường dây nóng điện thoại, website để trực tiếp nhận ý kiến phản ánh và giải đáp cho doanh nghiệp; ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp;

Xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trực tiếp điều hành tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn từ ngày 01/10/2016.

Đây là một kênh thông tin kết nối giữa Chính phủ với doanh nghiệp, góp phần tăng cường hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như hạn chế các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Đến nay, thông qua hệ thống này đã tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý hàng trăm kiến nghị của doanh nghiệp. Nhiều kiến nghị khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Những hành động, giải pháp cụ thể nêu trên đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào một năm rất thành công trong phát triển doanh nghiệp của cả nước với hơn 110.000 doanh nghiệp mới được thành lập, cao nhất từ trước đến nay, gần 27.000 doanh nghiệp do khó khăn phải ngừng hoạt động trước đây nay đã hoạt động trở lại, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Năm 2017 với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội mới, với chủ trương nhất quán về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Cụ thể: Hoàn chỉnh, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay sau phiên họp Chính phủ tháng 01/2017; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, nếu cần thiết sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết cho phù hợp với giai đoạn tới.

Chỉ đạo rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiên quyết bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; có chính sách hỗ trợ đặc thù để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; đẩy nhanh tiến độ và chất lượng giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp;

Nghiêm túc thực hiện không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự để tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; thanh tra, kiểm tra, giám sát cần có kế hoạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, cần hướng tới mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư tuân thủ tốt các quy định của pháp luật… với tinh thần lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.

Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Đây là sự khẳng định mạnh mẽ của Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thể hiện sự đồng hành, sát cánh của Chính phủ, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngọc Quang
Từ khóa :
môi trường kinh doanh , cải cách hành chính , mai tiến dũng , kỷ luật công vụ , xử lý cán bộ công chức
Cải cách hành chính, môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác