Tránh tư duy 0.4 trong bối cảnh 4.0

Tránh tư duy 0.4 trong bối cảnh 4.0
(GDVN) - Các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.