Đầu tư gần 1800 tỷ xây Khu công nghiệp Sông Công II

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư; trong đó ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp như:

Cơ khí chế tạo máy, cơ khí, sản xuất, lắp ráp ô tô; sản phẩm hàng điện tử... tạo động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm báo cáo các cấp có thẩm quyền nghiên cứu khả thi xây dựng Dự án Khu công nghiệp Sông Công II. ảnh: thainguyen.gov.vn

Quy mô diện tích khu công nghiệp 250 ha, bao gồm các hạng mục sau: Đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, bến bãi, hệ thống cấp, thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước sạch và cấp nước chữa cháy, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp điện, cây xanh, xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020 tại xã Tân Quan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1757 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nêu trên, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục tiêu đầu tư.

Ngọc Quang
Từ khóa :
xây dựng khu công nghiệp sông công 2 , 1800 tỷ xây khu công nghiệp sông công 2
Đầu tư gần 1800 tỷ xây Khu công nghiệp Sông Công II
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác