Túi nylon chịu mức thuế môi trường đến 40.000 đồng/kg

Thị trường

Theo đó, mức thuế môi trường cao nhất sẽ được áp dụng cho túi nylon là 40.000 đồng/kg; thấp nhất là dầu madút, dầu hỏa, dầu nhờn 300 đồng/lít.

Theo đó, mức thuế môi trường cao nhất sẽ được áp dụng cho túi nylon là 40.000 đồng/kg; thấp nhất là dầu madút, dầu hỏa, dầu nhờn 300 đồng/lít.

Bộ Tài chính vừa đề xuất áp mức thuế suất thấp nhất trong biểu khung thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiều sản phẩm.

 
 

Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất - nhập khẩu các mặt hàng sau sẽ phải chịu thuế BVMT: Xăng, dầu, mỡ nhờn; than đá; dung dịch HCFC; túi nylon; thuốc diệt cỏ, thuốc trừ mối, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng.

Trong đó, mức thuế cao nhất được áp dụng cho túi nylon là 40.000 đồng/kg; thấp nhất là dầu madút, dầu hỏa, dầu nhờn 300 đồng/lít. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu đã nộp thuế bảo vệ môi trường nhưng phải nhập khẩu trở lại VN thì không phải nộp thuế.    

Theo Lao động


 

 

Từ khóa :
thuế môi trường , túi nylon , Bộ Tài chính , xăng dầu
Túi nylon chịu mức thuế môi trường đến 40.000 đồng/kg
Tin khác