Giải pháp nào để hạ giá thành sách giáo khoa?

Giải pháp nào để hạ giá thành sách giáo khoa?
GDVN- "Đưa được sách giáo khoa vào danh mục định giá, thì mới được phép quản lý, bởi vì “giá trần” hay “giá sàn” cũng là 1 công cụ để quản lý giá”, ông Vũ Đình Ánh nói.