Hội chứng facebook

Thư giãn

(Sưu tầm)

(GDVN) - Một bà lão đang hấp hối thì thào với cháu gái:

- Bà muốn để lại trang trại cho cháu. Nó bao gồm gia súc, khu nhà, nhiều thiết bị khác, và 22.398.750 USD

Cô cháu gái, cảm thấy mình sắp sửa giàu có, liền sốt sắng hỏi:

- Ôi bà ơi, bà thật hào phóng. Nhưng cháu ko hề biết bà có trang trại cơ đấy! Thế nó ở đâu vậy bà?

Trong hơi thở cuối cùng, bà lão thì thầm: "FACEBOOK"
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Hội chứng facebook
Tin khác