Không sao mới chết tôi chứ!

Truyện cười

(Sưu tầm)

(GDVN) - Một anh chạy bán sống bán chết vào trụ sở công an...

- Cứu ....!.....cứu....tôi với.....

- Sao vậy ?

- Tôi dùng cái chảo đập vào đầu vợ tôi...

- Thế cô ấy có sao không ???

- Không sao mới chết tôi chứ...
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Không sao mới chết tôi chứ!
Tin khác